piedāvā automātiskus granulu apkures kompleksus - katlu iekārtas ar jaudu no 15kW līdz 4MW ar automātisku kurināmā un skābekļa padevi, aizdedzināšanas un pelnu tīrīšanas funkciju, telpas temperatūras kontroli, kā arī nepārtraukta kurināmā padeves sistēmas. Šādi kompleksi risinājumi lietošanas komforta ziņā līdzinās šķidrā kurināmā apkures sistēmām tikai par daudz saprātīgāku cenu. Tie prasa no lietotāja tikai apkures iekārtas uzraudzību un savlaicīgu kurināmā piegādes pasūtīšanu.

Piedāvājumā itāļu ražotāja “D'Alessandro Termomeccanica”  

lielas jaudas biomasas apkures katlu, degļu un karsta gaisa ģeneratoru iekārtas. Firmai ir 40 gadu pieredze cietā kurināmā apkures iekārtu izgatavošanā. Firma ir sertificēta atbilstoši EN SO 9001:2000 kvalitātes vadības sistēmai, kas garantē izstrādājumu augstu kvalitāti.

Biomasas apkures katli un karsta gaisa ģeneratori ir apkures ierīces, kas paredzētas dzīvojamo, sabiedrisko un industriālo ēku un būvju apkurei, kā kurināmo izmantojot bioloģiskas izcelsmes atjaunojamos resursus - skaidas, šķeldu, salmus, koka un kūdras granulas, rapša izspiedes, u.t.l.

Apkures katli “Marine” CSA - izgatavoti ar spēcīgiem dzinējiem un stabilu konstrukciju, lai kā kurināmo varētu izmantot visplašākā spektra biomasas kurināmo, tai skaitā pat skaidu un šķeldu, ar mehānisku padevi. Katli sagatavo zema spiediena karstu ūdeni ar siltuma jaudu no 25kW līdz 2000kW

Apkures katli “Marine” CS - izgatavoti, lai ar mehānisku padevi varētu izmantot labi birstošu kurināmo - koka un kūdras granulas, graudus un tml. Katli sagatavo zema spiediena karstu ūdeni ar siltuma jaudu no 25kW līdz 2000kW.

Karsta gaisa ģeneratori GS un GSA - paredzēti biomasas sadedzināšanai ar mehānisku padevi. Iekārtas apkurei sagatavo karstu gaisu ar siltuma jaudu no 40kW līdz 230kW.

Automātiskie biomasas degļi modelis BS un BSA - ierīces, kas paredzētas iebūvēšanai esošajā apkures iekārtā ar mērķi automatizēt degšanas procesu. Kurināmā padeve uz degšanas kameru tiek realizēta ar šneka transportiera palīdzību. Efektīvā jauda no 25kW līdz 2400kW.

Piedāvājumā arī daudzi citi modeļi, t.sk. arī tvaika katli

Katlu iekārtu “Marine” standarta komplektācijā ietilpst:

-čuguna deglis ar šneka transportiera padevi;

-durvis katla konvektīvās daļas tīrīšanai un durvis degšanas kameras inspekcijai;

-mērierīču panelis;

-kurināmā tvertne ierīces kurināmā plūsmas regulēšanai;

-primārā un sekundārā gaisa padeves sistēma;

-dūmgāžu atpakaļ plūsmas vārsts.

Papildus piederumi:

-keramikas oderējums degšanas kamerai;

-vadības bloks ar automātisko aizdedzināšanu, degšanas modulēšanas un apkopju funkcijām;

-plāksnīšu siltummainis sadzīves ūdens sagatavošanai,

-ekonomaizeri,

-pelnu transportieris,

-multiciklons dūmgāžu attīrīšanai,

-ugunsgrēku aizsardzības ierīce.


       D'Alessandro "Marine" CSA      D'Alessandro "Marine" CS small


       D'alessandro GS