Vides fakti

Tīra dedzināšana

Kad tiek dedzināti CO2 neitrāli produkti, ir svarīgi, lai tiktu nodrošināta tīra sadegšana. 
Tīra sadegšana ir pilnīga sadegšana. Nepilnīga sadegšana ir rezultāts tam, ka nav pietiekamā daudzumā pievadīts skābeklis vai degšanas temperatūra ir par zemu.
Nepilnīgas sadegšanas rezultātā rodas darvaini sodrēji, dūmi un nepatīkamas smakas, tas nozīmē gaisa piesārņojumu ar aromātiskajiem ogļūdeņražiem, kas var izraisīt elpošanas traucējumus.
Pelēki un melni dūmi norāda uz nepilnīgu sadegšanu, savukārt gaiši, caurspīdīgi dūmi norāda uz pilnīgu sadegšanu.

Granulu dedzināšanas process ir tīrākais no visiem cietā kurināmā veidiem, jo: 

par izejvielu tiek izmantots ļoti tīrs produkts – koka skaidas,
tās ir izgatavotas no izžāvētas izejvielas (Wmax-10%),
var ļoti precīzi ieregulēt gaisa pieplūdi, jo granulas veido viendabīgu masu,
granulu izgatavošanas procesā netiek pievienotas nekādas mākslīgas saistvielas.

Ko nozīmē CO2 neitrāls?

Pasaulē, kurā cilvēku ietekme uz apkārtēji vidi ir neizmērojama, jautājumi par videi draudzīgu risinājumu izmantošanu ir nonākuši diskusiju degpunktā. 
Kā arguments diskusijās tiek lietots jēdziens „CO2 neitrāls”. Ja viss, kas tiek dedzināts izdala CO2, tad kā viens kurināmā materiāls var būt kaitīgāks par citu? 
Kur tad īsti ir problēma ar CO2?
CO2 (oglekļa dioksīds) ir siltumnīcas efektu izraisošā gāze, kura neļauj uz zemes saules radiācijas radītajam siltumam izdalīties visumā. Tā rezultātā temperatūra uz zemes paaugstinās un pēc ekspertu domām, tas varētu radīt nopietnas klimata izmaiņas.
Nav svarīgi, ko mēs sadedzinām mūsu krāsnīs un kurtuvēs, CO2 tiek izdalīts atmosfērā. 
Degšana var notikt, ja ir pietiekami augsta temperatūra un ir skābekļa pieplūde.
Tas, kas nosaka vai CO2 ir neitrāls, nosaka cik ilgu laiku CO2 atrodas atmosfēras apritē salīdzinoši ar cilvēka dzīves ilgumu.
Tas, vai CO2 ir neitrāls, nosaka CO2 dabiskais aprites ceļš salīdzinājumā ar vidējo cilvēka dzīves ilgumu – tātad tas ir neitrāls, ja aprites laiks atmosfērā nepārsniedz vairāk par 70 -80 gadiem.

Ogles un nafta

Ogles un nafta radās no augiem un dzīvniekiem, kas dzīvoja uz zemes pirms 250-600 milj. gadu (nafta ir vecākā). Augi absorbēja CO2 no atmosfēras un ūdens, kurā dzīvoja, un, izmantojot saules enerģiju, fotosintēzes procesa ceļā radīja augu masu.
Kad mēs dedzinām ogles vai naftu, mēs atbrīvojam CO2, kas ir bijis izslēgts no atmosfēras aprites ļoti ilgu laiku, tas nozīmē, ka pašreizējā CO2 koncentrācija atmosfērā tiek palielināta. 
Tātad nafta un ogles nav CO2 neitrālas.
Nafta un ogles satur arī sēra un slāpekļa savienojumus, kas veicina gaisa piesārņojumu un skābo lietu rašanos.

Koksne un salmi

Dedzinot koksni, atbrīvojas CO2, kas nav bijis atmosfērā ilgākais 150 gadus, tipiski 30-80 gadus, bet, kad tiek dedzināti salmi, atbrīvojas CO2, kas nav bijis atmosfērā kopš pagājušā gada. Tātad CO2 aprite notiek ātri un tā saturs atmosfērā nepalielinās. CO2 izdalās vienādā daudzumā neatkarīgi no tā, vai koksne un salmi tiek sadedzināti, vai sapūst. Nākamajā CO2 aprites ciklā tas atkal tiek uzņemts augu masā un tā koncentrācija nemainās.

Dabas gāze

Dabas gāze tiek iegūta kopā ar naftu un sastāv galvenokārt no metāna gāzes (t.s. purva gāze).
Gāze radās mirušiem augiem un dzīvniekiem satrūdot. Kad dedzina gāzi, izdalās CO2, kas nav bijis atmosfēras apritē tikpat ilgi kā nafta, tātad dabas gāze nav CO2 neitrāla. Dabas gāzi gan var uzskatīt par videi draudzīgāku, jo to sadedzinot izdalās vairāk siltuma nekā dedzinot tādu pašu daudzumu CO2 izdalošu naftas produktu. Bez tam, sadedzinot dabas gāzi, nerodas citi kaitīgi savienojumi.